Tomato Flu: ನೀವು ಮಾಡೋ ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಟೊಮೆಟೋ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು! ಹುಷಾರು

Tomato Flu: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೋ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನೀವೂ ಟೊಮೆಟೋ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ

First published: