ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಅಣ್ಣ

ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ (Government Scheme) ಅನೇಕರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ತಂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದರ ಲಾಭಾ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

First published: