US, China ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ತೈವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಭಿನ್ನ ದೇಶ

ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತೈವಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

First published: