Note Ban: ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ! ನಾಳೆಯೇ ವಿಚಾರಣೆ

ಇದು ಅಜಾಗರೂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದವು.

First published: