Sudoku: ‘ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸುಡೋಕು’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಮಕಿ ಕಾಜಿ ನಿಧನ!

Maki Kaji: ಮಕಿ ಕಾಜಿ ಕಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಕಿ ಕಾಜಿ ‘ಸುಡೋಕು ತಂದೆ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು.

First published: