Ayyappa Mala: ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್​ಗೆ ಬರಬೇಡ ಎಂದ ಶಿಕ್ಷಕ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಕುತಂತ್ರ ಎಂದು ಸಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಚಾರಕ ಸಮಿತಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ.

First published: