Partha Chatterjee: ಕಂಬಳಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ! ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು?

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ, ದಾಲ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

First published: