ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

 • News18
 • |
First published:

 • 18

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕುನಾಲ್  ಕಪೂರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಥ್ಲೀಟಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ 2018ನಲ್ಲಿ ಪೋಟೊ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ರಾಹುಲ್ ಭೋಸ್

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ 2018ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ 2018ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ 2018ನಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2018 ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ 2018 ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು, ಸುಧಾ ಸಿಂಗ್ ಬಂಗಾರ ( ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ), ಜ್ಯೋತಿ ಗವಟೆ ಬೆಳ್ಳಿ (ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ), ಪಾರೂಲ್ ಚೌದರಿ , ಕಂಚು (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ )

  MORE
  GALLERIES