Vande Bharat Trains: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​, ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್?

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೆಮಿ-ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ತಯಾರಾಗಲಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರಿಸಲಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ 75 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಳಿಗಿಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

First published:

 • 18

  Vande Bharat Trains: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​, ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್?

  ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೆಮಿ-ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ತಯಾರಾಗಲಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರಿಸಲಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ 75 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಳಿಗಿಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  Vande Bharat Trains: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​, ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್?

  ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಐಸಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎರಡು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರಟು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  Vande Bharat Trains: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​, ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್?

  ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಶಿವನ ನಗರವಾದ ಕಾಶಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ರೈಲನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು.(ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  Vande Bharat Trains: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​, ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್?

  ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಶಿವನ ನಗರವಾದ ಕಾಶಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ರೈಲನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು.(ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  Vande Bharat Trains: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​, ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್?

  ಐದನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಆರನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೌರಾದಿಂದ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿಗೆ ಏಳನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎಂಟನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಶಿರಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  Vande Bharat Trains: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​, ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್?

  ಐದನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಆರನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೌರಾದಿಂದ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿಗೆ ಏಳನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎಂಟನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಶಿರಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  Vande Bharat Trains: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​, ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್?

  ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು 180 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.(ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  Vande Bharat Trains: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​, ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್?

  ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಎದುರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೈಲನ್ನು ಬಟನ್​ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.(ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES