ಹೋಮ್ » ಫೋಟೋ » ದೇಶ-ವಿದೇಶ
2/9
ದೇಶ-ವಿದೇಶ Mar 09, 2018, 01:21 PM

ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಗಪೂರದ ಹಡಗನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಡೆ

ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಗಪೂರ ಮೂಲದ ಹಡಗು