Hyderabad: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಘನತೆ ಗೌರವದಿಂದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರುದ್ರಭೂಮಿಯು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

First published:

 • 17

  Hyderabad: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ

  ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Hyderabad: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ

  ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಾಕುನಾಯಿ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Hyderabad: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ

  ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಘನತೆ-ಗೌರವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Hyderabad: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ

  ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಶಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Hyderabad: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ

  ಒಮ್ಮೆ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Hyderabad: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ

  ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Hyderabad: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ

  ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಘನತೆ ಗೌರವದಿಂದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರುದ್ರಭೂಮಿಯು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES