Kidnap Drama: ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅಪಹರಿಸಿದ ಬಾಲಕ! ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ

ಬಾಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅಪಹರಣ ಮಾಡುವ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದನೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

First published: