Saifai: ಇದು ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟೂರು: ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿವೆ!

Saifai - Mulayam Singh Yadav Village: ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 22 ನವೆಂಬರ್ 1939 ರಂದು ಸೈಫಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸೈಫಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಫಾಯಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

First published: