Nithyananda: ನಿತ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಗಂಭೀರ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ 'ಕೈಲಾಸ'ದೊಡೆಯ!

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

First published: