30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್​ನಿಂದ ಭಾರತ 36 ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಐದು ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತದ ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯಪಡೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ. (ಚಿತ್ರಗಳು; ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ)

First published: