5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾದವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಪೇಟಗಳು!: ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಂದು ಪೇಟ ಧರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಪೇಟ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ  5 ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಪೇಟ ಹಾಗೂ ಭಾಷಣದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ.

First published: