Heeraben Modi Life: ಮಗ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ಹೀರಾಬೆನ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದ್ರು!

ಭಾರತದ ಕಂಡ ಅಗ್ರಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಹೀರಾಬೆನ್ ಎಂಬ ಅಮ್ಮನದಾಗಿತ್ತು.

First published: