ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮ್ಯಾನ್​ ವರ್ಸಸ್​​ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ಬೇರ್​ ಗ್ರಿಲ್ಸ್​​ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಗ್ರಿಲ್ಸ್​, 180 ದೇಶಗಳ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮುಖವನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾನ್​ ವರ್ಸಸ್​ ವೈಲ್ಡ್​ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 • News18
 • |
First published:

 • 110

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ವಾಹಿನಿಯ ಮ್ಯಾನ್​ ವರ್ಸಸ್​​ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಬೇರ್​ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಜತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ನಿರೂಪಕ ಬೇರ್​ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಜತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ನಿರೂಪಕ ಬೇರ್​ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಜತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮ್ಯಾನ್​ ವರ್ಸಸ್​ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮ್ಯಾನ್​ ವರ್ಸಸ್​ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಬೇರ್​ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮ್ಯಾನ್​ ವರ್ಸಸ್​ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಜತೆಗೆ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ನಿರೂಪಕ ಬೇರ್​ ಗ್ರಿಲ್ಸ್​​ ಜತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮ್ಯಾನ್​ ವರ್ಸಸ್​ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮ್ಯಾನ್​ ವರ್ಸಸ್​ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕನ ಜತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮ್ಯಾನ್​ ವರ್ಸಸ್​ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಬೇರ್​ ಗ್ರಿಲ್ಸ್​​ ಜತೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

  MORE
  GALLERIES