ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಲಿದ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2020 ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಕಿರೀಟ!

Miss India 2020 Runner-Up: ಮಾನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದ ಖುಷಿ ನಗರದವಳು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ. ತಂದೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯದಿಂದ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

First published: