ಕೇರಳ - ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನವಜೋಡಿ

ಮದುವೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ-ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈ ಜೋಡಿ. ಕೇರಳ- ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನವಜೋಡಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

First published: