ಮೃಗಾಲಯದ ಒಳಹೊಕ್ಕ ಪ್ರವಾಸಿಗನಿಗೆ ಶಾಕ್; ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು!

ನೈಜಿರಿಯಾದ ಕಾಡನಾದಲ್ಲಿರುವ ಗಮ್ಜಿ ಗೇಟ್ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

First published: