ಕೇರಳಿಗರು ಹಬ್ಬದಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಳಿಸಿದ ಮದ್ಯದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಂಗಾಗ್ತೀರಾ..!

First published: