ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

 • News18
 • |
First published:

 • 19

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟೆಯೊಂದು ನೀರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES

 • 29

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯೊಂದರ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೀರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES

 • 39

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 5 ಜನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು10 ಜನ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 49

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

  ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯೊಂಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES

 • 59

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES

 • 69

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ತೆರವುಗೋಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 79

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES

 • 89

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

  ಭಾರೀ ಮಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ

  MORE
  GALLERIES

 • 99

  ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ 20 ಜನರ ಸಾವು : ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

  ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯೊಂದು ಮುಳುಗಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES