ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಪೊಲೀಸಪ್ಪನಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪಾಠ

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕಾನೂನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್. ಬಂದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ತಾವು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

First published: