Tirumala News: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಟಿಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು

ತಿರುಮಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಿರುಪತಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

First published: