Father daughter duo: ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಹಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಜೋಡಿ

Father daughter duo created history in Airforce: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಏರ್ ಕಮೋಡರ್ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನನ್ಯಾ ಹಾಕ್ 132 ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First published: