Goat Milk: ಲೀಟರ್ ಮೇಕೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ: ರಾಕೆಟ್​ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ದರ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮೇಕೆ ಹಾಲಿನ ದರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಮೇಕೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮೇಕೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: