ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ... ಯಾರ್ಯಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

Prime Ministers of India: ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 14 ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 14ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. (Image: News18 Creative)

  • News18
  • |
First published: