Flag Color: ದೇಶವೊಂದರ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ! ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಂತೆ!

changed the color of the flag: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಯಾಯ ದೇಶದ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First published: