Earthquake: 2023ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭೂಕಂಪ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗಿದ ಭೂಮಿ

ಸದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಉಂಟಾದ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

First published: