Rajnath Singh: ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್​ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಕುದುರೆ ಉಡುಗೊರೆ! ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಕುದುರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಕುದುರೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು.

First published: