Population: ವಿಶ್ವದ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಚೀನಾ ಕೂಡಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ!

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ? ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

First published: