ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕನಸು, ಈ 6 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ!

Foreign Tour & Citizenship: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ನೆಲೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ವಾಸಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ ಈ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೆ ತಾವಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದು ನಿಜ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಣದ ಜತೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಈ ದೇಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

First published: