China Population: ಚೀನಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ! ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

1960ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕರು ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗ ಚೀನಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

First published: