ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ CACP

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಆಯೋಗ (CACP) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

First published: