Power Cut: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 10 ಗಂಟೆ ಪವರ್ ಕಟ್! ಏನು ಕಾರಣ?

ಏಕಾಏಕಿ 10 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

First published: