ವಿಮಾನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್​ ಮಿಸ್​ ಆಯ್ತು ಅಂತ IndiGo Website​ Hack ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​​

ಸಾಫ್ಟ್​ ವೇರ್​ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಗ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನಯಾನದ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನೇ ಹ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್​ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

First published: