ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೊಡಿ

 • News18
 • |
First published:

 • 15

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೊಡಿ

  ದೆಹಲಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು

  MORE
  GALLERIES

 • 25

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೊಡಿ

  ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

  MORE
  GALLERIES

 • 35

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೊಡಿ

  ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು

  MORE
  GALLERIES

 • 45

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೊಡಿ

  ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

  MORE
  GALLERIES

 • 55

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೊಡಿ

  ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

  MORE
  GALLERIES