ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ದುರಂತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ ನೋಡಿ

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾವಣ ದಹನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹರಿದು 58 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 60 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೈಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

 • News18
 • |
First published:

 • 18

  ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ದುರಂತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ ನೋಡಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ದುರಂತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ ನೋಡಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ದುರಂತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ ನೋಡಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ದುರಂತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ ನೋಡಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ದುರಂತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ ನೋಡಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ದುರಂತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ ನೋಡಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ದುರಂತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ ನೋಡಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ದುರಂತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ ನೋಡಿ

  MORE
  GALLERIES