Shocking News: ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು! ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾರಣ

ಹಸಿವಾದಾಗ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು, ಆಟವಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೇನೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

First published: