Water Problem: ನಾಯಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ! ಜೀವಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಟ

ನದಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಜೀವ ಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ನೀರನ್ನು ಜನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

First published: