Sexual Assault on Dog: ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡದ ಕಾಮಾಂಧರು; ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಘಳಿಗೆಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತರಲಿ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅನಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

First published: