Bye Bye 2022: 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳಿವು!

2022ರ ವರ್ಷದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

First published: