ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆಯ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First published: