Andhra Pradesh: ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ಬೈಕ್​ಗಳು ಸೀಝ್! ಅಬ್ಬಾ ಚಾಲಾಕಿ ಕಳ್ಳರು, ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್

ಕದ್ದ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅಲ್ಲ ನೂರಾರು ಕದ್ದ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಸೀಝ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

First published: