Mysuru Dasara: ಮೈಸೂರು ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್; ಫೋಟೋ ನೋಡಿ

ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಆಚರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

First published: