Mangaluru Power Cut: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್; ಯಾವಾಗ ಏನು ಎತ್ತ? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂತಿವೆ.

First published: