Mandya: ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿರತೆಯಿಂದ ಆಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

ಅರೇ! ಚಿರತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎತ್ತಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಾ? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ವಿಷ್ಯ! 

First published: