Constipation Remedy: ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿದ್ರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

Constipation: ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿ ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ.

First published: