ಬರೀ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದಲ್ಲ, ಟೂತ್​ಪೇಸ್ಟ್​ನ್ನು ಹೀಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಟೂತ್​ಪೇಸ್ಟ್​ ಚರ್ಮದ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಟೂತ್​ಪೇಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಮೇಲೆ ಮುಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

First published: